DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

Daftar Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD)

NO.URAIANTAHUN ANGGARAN
1.DPA AWALa. 2018
b. 2019
c. 2020
d. 2021
d. 2022
2.DPA PERUBAHANa. 2018
b. 2019
c. 2020
d. 2021
d. 2022

Daftar Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (APBN)

NO.NAMA SATKERTAHUN ANGGARAN
1.
Satker Dekonsentrasi 330150
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022
2
Satker Dekonsentrasi 339032
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022
3
Satker Dekonsentrasi 339033
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022
4
Satker Dekonsentrasi 339034
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022
5
Satker Dekonsentrasi 339035
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022
6
Satker Dekonsentrasi 339036
1. 2018
2. 2019
3. 2020
4. 2021
5. 2022